• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Cultura i Patrimoni Primera convocatòria de coproducció en xarxa per a espectacles familiars

Primera convocatòria de coproducció en xarxa per a espectacles familiars

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Cultura, informa que s’ha obert la convocatòria de coproducció en xarxa d’espectacles familiars. Aquesta és la primera edició de la convocatòria de coproduccions per fer propostes escèniques orientades a públic familiar d’una nova xarxa creada amb aquest objectiu. La xarxa està formada pel Consell de Formentera, el Teatre Principal de Palma, la Fundació Teatre Principal de Maó, l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell d'Eivissa, l'Ajuntament de Santa Eulària i Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears.

L’objecte d’aquest procés és la selecció d’una proposta d’arts escèniques dirigida a públic familiar per la coproducció, entre tots els membres de la xarxa, durant la temporada 2019-2020. La xarxa només admetrà a la convocatòria projectes amb pressupostos inferiors a 60.000€ impostos inclosos. D’aquest import global del projecte, cada entitat aportarà recursos monetaris i/o en espècie, en funció de les diferents dotacions de cada entitat i de les necessitats del projecte seleccionat.

Es tracta d'una nova forma de gestió corresponsable que implica l'optimització de recursos humans, financers i estructurals de les institucions implicades amb l'objectiu de cobrir totes les fases de producció del projecte artístic seleccionat, des de l'inici del procés creatiu fins al pla d'explotació i distribució final, segons recullen les bases del procés que es poden consultar en aquest enllaça de la web del Consell de Formentera: http://conselldeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6102%3A2019-02-01-13-14-58&catid=351%3Aeducacio-cultura-i-patrimoni&Itemid=437&lang=ca

Per persones físiques i jurídiques
La convocatòria està oberta a les persones físiques (artistes autònoms o empresaris individuals) i persones jurídiques públiques o privades (empreses, fundacions, associacions, festivals, etc...) residents a les Illes Balears o no residents de procedència balear, que compleixin tots els requisits específics indicats en les bases, on també els interessats trobaran els documents necessaris per a la presentació del projecte.

El projecte seleccionat el decidirà una comissió avaluadora que estarà formada pels responsables artístics de les set institucions integrants d'aquesta nova xarxa de coproducció. Per a avaluar les propostes, la comissió tendrà en compte l'interès cultural del projecte, el seu interès estratègic, el pressupost i la viabilitat econòmica, la trajectòria de l'equip artístic proposat i les possibilitats d'exhibició. El termini per presentar els projectes acaba el 2 de març.

Per resoldre dubtes podeu contactar amb l'àrea de cultura del Consell Insular de Formentera al telèfon 971 32 12 75 ext. 13 o al telèfon 678 007 261.

Ràdio Illa

Teatre de les Illes Balears

Música de les Illes Balears

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera