• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Licitació amb termini presentació ofertes tancat
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 C05/2018 Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i professional del Consell Insular de Formentera 15992
2 C03/2018 Accés a sa Tanca d'Allà Dins 15413
3 C04/2018 Pla d’Actuació en Matèria de Transport Públic de Viatgers en Vehicle Turisme per als anys 2018 i 2019 a l’illa de Formentera 16911
4 C02/2018 Ampliació del centre de dia per a persones dependents 16659
5 C01/2018 Abalisament de platges al TM de Formentera 16466
6 C11/2017 Aprovació inici expedient “Subministrament, transport, posada en marxa i manteniment d’un sistema de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat als nuclis urbans de l’illa de Formentera”. 16940
7 C07/2017 Projecte bàsic i d'execucio "Reforma i adequació dels carrers Guillem de Montgrí i València (Formentera)" 19616
8 C04/2017 Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Formentera 20624
9 C02/2017 Subministrament de dos vehícles híbrids amb destinacio a la policia local 20633
10 C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera període 2016-2020 25380
11 C05/2017 Tanatori municipal Formentera 30198
12 C04/2015 Explotació dels serveis de temporada que es relacionen a l’annex III al litoral del TM Formentera, període 2015-2020 26703
13 Licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de temporada al litoral del TM de Formentera període 2017-2020” Lot 33 23953
14 C12/2016 Licitació i exposició plec clàusules administratives per a l'adjudicació de l'obra "Renovació del paviment i serveis diversos d'infraestructures as Pujols (Formentera)" 24655
15 C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords 24619
16 C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic 25632
17 C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera 25596
18 Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols 25074
19 C11/2015 Subministrament d’equipaments i maquinària agrícola destinat al Consell Insular de Formentera 25966
20 C10/2015 Suministrament recol·lectadora de cereals pel Consell Insular de Formentera 26698
21 C09/2015 Suministrament d'una trituradora de restes vegetals 25546
22 C08/2015 Redacció de l’inventari valorat de tots els bens i drets del Consell Insular 26058
23 C06/2015 Explotació del Bar Cafeteria del Poliesportiu Antoni Blanc de Formentera i màquines expenedores de begudes no alcohòliques i aliments 22420
24 C05/2015 Explotacio per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 al litoral del TM de Formentera, periode 2015-2020 24503
25 C17/2014 Subministrament, transport, instal·lació i posada en marxa d’un sistema integrat de control i gestió centralitzat amb parquímetres per a la zona d’aparcament regulat de La Savina, Formentera 25390
26 C15-2014 Subministrament materials per al sistema d’identificació i numeració dels habitatges i punts geogràfic especifics de l’illa de Formentera 25598
27 C09/2014 subministrament equip de projecció de cinema digital 2k per al Cinema Municipal de Formentera 28076
28 C12/2014 Alienació dels terrenys i l’habitatge “Ca ses Ferreres” ubicat a la Mola (Formentera), propietat del Consell Insular de Formentera 25131
29 C13/2014 Rehabilitació de la torre des Pí des Català 27807
30 C10/2014 Negociat Equipament informatic per a serveis critics 27809
31 C07/2014 Subministrament d'un vehicle amb destinacio a la Policia Local 26456
32 Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris d'autoritzacions temporals 29077
33 Acta del sorteig públic per a determinar els torns dels adjudicataris d'autoritzacions estacionals segons pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehícle turisme per als anys 2014 i 2015 en el Municipi de Formentera 25368
34 Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos per a participar al sorteig d'autoritzacions de llicències estacionals, segons les instàncies presentades per ordre cronològic 27124
35 Acta de la Reunió per a la comprovació de l'esmena de documentació administrativa presentada per a l'exoedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de formentera 25306
36 Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i adjudicació de cinc llicències estacionals de taxi a l'illa de Formentera 25187
37 Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de vehicle d'autotaxi adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 25345
38 Anunci Pla d'actuació en matèria de transport públic de viatgers en vehicle de turisme pels anys 2014 i 2015, aprovat per acord de la Comissió de Govern en sessió de dia 9 de maig de 2014 27135
39 C04-2014 Creació d'una llicència de taxi adaptat TM Formentera 29968
40 C03-2014 Servei Redacció del Projecte Bàsic i d'Execució per a la Restauració de la Torres des Pí des Català, així com la direcció de l'obra 24985
41 Conveni de col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc i Crta d'Es Cap 27643
42 C01-2014 "Pòlissa d'assegurança de Responsabilitat civil i patrimonial general, patronal i profesional del Consell Insular de Formentera". 27123
43 C10/2013 Remodelació voreres costat oest de l'Avinguda Mediterrànea a la Savina 30848
44 C07-2013 Comunicacions de veu i dades del Consell Insular de Formentera 29216
45 C06-2013 Alienació dels terrenys i l'habitatge "Ca Ses Ferreres", ubicat a la Mola (Formentera) propietat del Consell Insular de Formentera 27878
46 C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així com la direcció de l'obra. 26239
47 Anunci gestió temporal Casal de l'Esport 28898
48 C03-2013 Contracte "Explotació dels serveis de temporada a les platges del TM Formentera, període 2013-2020" 53334