• Català
  • Castellano
  • English
Web de Turisme de Formentera
Tablón de anuncios
Filtrar por título      Mostrar #  
# Título del artículo clics
1 Anunci adjudicació llocs de venda mercat artístic Sant Ferran 2020 8
2 Anunci adjudicació llocs de venda mercat la Mola 2020 4
3 Anunci adjudicació llocs de venda mercat artesà Sant Ferran 2020 6
4 Anunci adjudicació llocs de venda mercat des Pujols 2020 5
5 Anunci adjudicació llocs de venda mercat Sant Francesc 2020 4
6 Adjudicació d'exposicions al centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2020 243
7 Pròrroga durant la FASE 3 de restricció dels horaris d´obertura dels establiments compresos a l'ordenança reguladora d'horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives 281
8 Pròrroga durant la FASE 2, del decret de Presidència de 8 de maig de 2020, de restricció dels horaris d´obertura dels establiments. 388
9 Medidas en materia turística como consecuencia de los efectos derivados del estado de alarma sanitaria decretado por el covid-19 411
10 Restricció dels horaris d´apertura dels establiments compresos a l´article 19 de l´ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 555
11 Decret de Presidència sobre l'Ampliació controlada de l’autorització d’ocupació de via pública per a terrasses i d’altres instal·lacions durant l’estat d’alarma, a l’illa de Formentera 702
12 Información pública del expediente de actividades 17/2019 relativo a un BAR CAFETERIA 1364
13 Información pública del expediente de actividades 118/2018 relativo a un centro de venda de muebles 1526
14 Información pública del expediente de actividades 2/2018 relativo a un centro de buceo recreativo 1597
15 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 20/2019 1785
16 Inicio de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2019 1696
17 Propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 3/2019 1714
18 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 48/2018 1626
19 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 28/2017 1603
20 Exposición a publico de edicto del expediente de actividades Núm. 98/2018 1761
21 Exposición a público de edicto del expediente de actividades Núm. 96/2018 1742
22 Exposició a public d'edicte del expedient d'activitats Núm. 97/2018 1685
23 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 94/2019 1693
24 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 1909/2016 1642
25 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 1641
26 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 93/2015 1683
27 Informació Pública del Expedient d'activitats 92/2018 1657
28 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 39/2018 1785
29 Anunci de caducitat i arxiu del Expedient d'activitats 9/2016 1747
30 Notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2016/2001 2084
31 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de caducidad del expediente 2014/514 2061
32 Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de la Comisión Asesora de Artesanía del Consell Insular de Formentera 2036
33 Anuncio de la notificación de la resolución de Presidencia de suspensión de la declaración responsable del expediente 2018/2164 2116
34 Aprobación definitiva del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística en el periodo 2019-2024, en la isla de Formentera 2200
35 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2019 2364
36 Anuncio propuesta del instructor del expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 39/2018 2397
37 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria de nominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 2385
38 Información pública de expediente de actividades con obras para 31 alojamientos turísticos en la zona de es Pujols 2479
39 Información pública de expediente de actividad con obras para un centro de educación infantil y primaria denominada CEI Virgen Milagrosa, en Sant Francesc 2348
40 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 32/2018 2361
41 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 26/2018 2363
42 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 23/2018 2356
43 Anuncio de archivo de expediente sancionador en materia de turismo PS TUR 35/2018 2353
44 Régimen de regulación provisional del Mercado Navideño para el año 2019-2020 2397
45 Resolución de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera (COPT), para el mandato 2019-2023 2326
46 Anuncio de exposición pública de actividad permanente aulas modulares provisionales CEI Virgen Milagrosa 2957
47 Bases reguladoras para la adjudicación de puestos de venta ambulante de flores en la Formentera Flower y fiestas populares de la isla de Formentera 3455
48 Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda" 3755
49 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 3750
50 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del Proyecto de Reglamento 1/2019 del Consell Insular de Formentera por el cual se desarrolla la actividad de comercialización de estancias turísticas en viviendas 4189
51 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 3880
52 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 4308
53 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 4421
54 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 4145
55 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 4320
56 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 4177
57 Corrección de errores del texto publicado relativo a la aprobación inicial del plan de calidad para las viviendas objeto de comercialización turística para el período 2019 a 2024 del TM de Formentera 4159
58 Exp. 104/2015Act, información pública para la instalación de un Restaurante en la C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promovido por la entidad Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L 3890
59 Anunci del acuerdo del Pleno del Consell Insular de Formentera de aprobación inicial del Plan de Calidad para la comercialización de Estancias Turísticas en Viviendas 2019-2024 del TM de Formentera. 4417
60 Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios administrativos en materia turística 3972
61 Anuncio de exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los precios públicos de aplicación a las operaciones de adquisición de plazas turísticas en Formentera 3997
62 Anuncio notificación providencia de la Consellera de Turismo y Territorio, exp. tur 30/2017 4671
63 Exp. núm. 135/2018 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación y obras para ampliación del Centro de Dia para Residencia de la Tercera Edad, emplazado en el polígono 7, parcela 74, vénda des Brolls, TM Formentera 4813
64 Exp. núm. 16/2016 de licencia de actividad. Información pública de la tramitación de expediente de permiso de instalación de un aparcamiento privado en planta sótano de edificio proyectado en la C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 4881
65 Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Reglamento insular por el cual se regula la comercialización de estancias turísticas en viviendas 4950
66 Anuncio de nombramiento de miembros de la Comisión Insular de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 5070
67 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 5339
68 Aprobación definitiva del Reglamento de Ordenación y Promoción Turística de Formentera 5864
69 Bases del XII concurso de escaparatismo navideño para el año 2018 5655
70 Régimen de regulación provisional del mercado navideño 2018/2019 5769
71 Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Cambra de Comerç de Formentera para formación, investigación de mercado y comunicación del comercio a la isla de Formentera 6083
72 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 5953
73 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 6036
74 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 7770
75 Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la ocupación en vía pública con terrazas y otras instalaciones 8481
76 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 8156
77 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 8404
78 Anuncio información pública exp.131/2017 para instalación de una escuela de vela 8658
79 Anuncio información pública exp.148/2016 para instalación de unos apartamentos turísticos 9440
80 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 9407
81 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 9409
82 Anuncio información pública exp.76/2015 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 9272
83 Anuncio información pública exp.43/2017 para instalación de un comercio de prendas de vestir y complementos 9320
84 Anuncio información pública exp.41/2017 para instalación de un comercio de náutica y alquiler de embarcaciones 8688
85 Anuncio información pública exp 14/2015 para instalación actividad de cafeteria y elaboración de helados 8486
86 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 8454
87 Anuncio información pública exp. activitats núm. 121/2015 8791
88 Anunci informació pública 264/2016 8856
89 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 9373
90 Exp activitades 109-2016 de permiso de instalación para comercio de cuadros y complementos 8988
91 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 9491
92 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 9834
93 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 9762
94 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm. 41/2016 por Ocupación de la Vía Pública 9974
95 Anuncio de resoluciones finales de expedientes de procedimientos sancionadores núm. 07/2016 y 29/2016 por incumplimiento de la ordenanza de ocupaicón de la vía pública con terrazas y otras instalaciones 9769
96 Anuncio de propuesta de resolución del instructor de los expedientes de procedimiento sancionador núm. 11/2016 y 12/2016 por incumplimiento de la ordenanza reguladora de la actividad de publicidad dinámica en Formentera 9704
97 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 16-2016 9608
98 Anuncio de resolución de archivo del expediente de procedimiento sancionador núm. 39/2016 9517
99 Anuncio de resolución final del expediente de procedimiento sancionador núm. 04/2016 9454
100 Anuncio de propuesta de resolución del instructor del expediente de procedimiento sancionador núm.05/2016, 07/2016 y 08/2016 9500

Página 1 de 2

Inicio
Anterior
1

Nos encontrarás en:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 12 10
turisme@formentera.es

Fires i Mercats d'Artesania

Reb Bio. Turisme Ornitològic

Passió per Formentera

Web oficial de Turisme (www.formentera.es)