El TSJIB no dóna suport a una demanda d'acomiadament improcedent d'un bomber contra el Consell de Formentera

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha emès una sentència en la qual descarta que el bomber Rubén Castellar Lozano fos acomiadat de manera improcedent i anul·la l'obligació del Consell de Formentera de pagar 10.143€ per salaris pendents, com ell pretenia i disposava la sentència d'instància anterior.

Rubén Castellar va treballar al Consell de Formentera entre el 7 de març de 2016 i el 31 de gener de 2017, moment en el que va comunicar la seva intenció de deixar el servei. Tot i aquesta voluntat expressada, el dia que s'havia de materialitzar la baixa el bomber es va presentar al lloc de feina amb la seva advocada i un notari, tot simulant que ell mai havia volgut deixar de treballar i va interposar una demanda per acomiadament improcedent.

Sobre aquest aspecte, el TSJIB ha afirmat que "es declara provat que el demandant va comunicar a l'entitat la seva voluntat de no renovar el contracte de treball, per la qual cosa el contracte es va extingir per baixa voluntària i no per decisió unilateral de l'empresa".

També s'anul·len els 10.143€ de salaris pendents que es fixava en l'anterior sentència perquè el bomber pretenia tenir el benefici d'un conveni que no li era d'aplicació. La sentència exposa que "el salari del demandant és el pactat en el contracte de treball, no essent aplicable el conveni col·lectiu del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja que el Consell Insular de Formentera no és administració de la Comunitat Autònoma ja que té la seva pròpia Administració".

Cas del borsí

Es tracta del mateix bomber que va demandar al Consell de Formentera per l'aplicació de l'antic borsí de 2014, cas que va guanyar, i per la qual cosa va aconseguir del Consell de Formentera el pagament d'una indemnització sense treballar, ja que la sentència estimava que hauria d'haver començat el seu servei a l'illa a l'estiu de 2014 i no va ingressar fins el març de 2016.