Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris polivalents, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell de Formentera (01/09/2020)

Bases que regiran el concurs de mèrits per a la creació d’una borsa d’operaris polivalents, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió de places i llocs de feina del Consell insular de Formentera (01/09/2020)

 Resolució llistat provisional admesos i exclosos (30/11/2020)